สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
เทศถาม-ไทยตอบ ตอน...เกษตรอินทรีย์
 

ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 พฤษภาคม วันที่อากาศร้อนอบอ้าว และอุณหภูมิทางการเมืองร้อนระอุ แต่ในมุมหนึ่งของเชียงใหม่ กลับตรวจพบอารมณ์ชื่นมื่น ทั้งของคนไทยและเทศ

       “บ้านสันทราย” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนและรูปแบบการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่” ที่มีคุณบาลเย็น สุนันตา เป็นหัวหน้าโครงการ ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ “Diversified Farming Practices using Participatory Approaches for Food Security and safety” เกือบ 20 คน ที่เข้าศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านคุณบาลเย็นอย่างสนอกสนใจ  

       ผู้เข้าร่วมดูงานต่างผลัดเปลี่ยนกันตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ ปลูกข้าวอินทรีย์ การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ทำแก๊สชีวภาพ โดยไม่มีสารเคมีมาปนเปื้อน เพราะต่างมุ่งหวังเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับประเทศของตน

       หลังจากที่ดูงานจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงแล้ว เทศบาลตำบลลวงเหนือเปิดบ้านต้อนรับ กลุ่มผู้ดูงานโดยมีนายดวงแก้ว สะอาดล้วน นายกเทศบาลตำบลลวงเหนือ มาต้อนรับและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลลวงเหนือ เพราะผู้ดูงานหลายท่านมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้บริหาร และบุคลากรด้านส่งเสริมด้านการเกษตร จึงมุ่งหวังจะได้รูปแบบการสนับสนุนเกษตรกรไปใช้ที่บ้าน

            การดูงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่คุณบาลเย็นและทีมวิจัยได้ค้นพบแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของเกษตรกรไทย กับชาวต่างชาติที่ต่างชื่นชมในความสามารถของชาวบ้านวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์การเกษตรกรรมให้เป็นมากกว่าอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัว นั่นคือ การรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสุขภาวะที่ดีกับชุมชนอีกด้วย