สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
มีคลิปวีดีโอทั้งสิ้น : 30 รายการ[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0054
ชื่อรายการ : ๑๐ ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คุณค่า พลัง และความสุข
รายละเอียด :สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เวลา : 35:22 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
วันที่ออกอากาศ : -
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 1969 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0053
ชื่อรายการ : ทวงถามทางปฏิบัติ เขตวัฒนธรรมพิเศษปกาเกอะญอ
รายละเอียด :

ตอน “ทวงถามทางปฏิบัติ เขตวัฒนธรรมพิเศษปกาเกอะญอ”

ออกอากาศ เสาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00-15.00 น.

ช่อง ทีวีไทย

เวลา : 58:08 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สถานีโทรทัศน์ Thaipbs
วันที่ออกอากาศ : 19.02.2011
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 1911 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0052
ชื่อรายการ : โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด :โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา : 22:30 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
วันที่ออกอากาศ : -
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 4166 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0051
ชื่อรายการ : ครูพันธุ์ใหม่ ครูนักจัดกระบวนการเรียนรู้
รายละเอียด :

-

เวลา : 9:46 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
วันที่ออกอากาศ : -
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 3305 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0050
ชื่อรายการ : ปราชญ์เดินดิน นายมูหามะสุกรี มะสะนิง ตอนที่ 2
รายละเอียด :รายการ ปราชญ์เดินดิน
ตอน นายมูหามะสุกรี มะสะนิง
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Modern Nine TV 9
ตอนที่ 1 30 พ.ค 52 11.00
ตอนที่ 2 6 มิ.ย 52 11.00
ผลิตโดย บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
เวลา : 21:08 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
วันที่ออกอากาศ : 06.06.2552
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 2257 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ


มีคลิปวีดีโอทั้งสิ้น : 30 รายการ
หน้า : 2 / 6
ไปยังหน้า :
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>