สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์...
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1 ในยุทธศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)


 
สกว. ชวนคิด: วัฒนธรรมเกษตรจิตวิญญาณ : สร้างสุขตน ชุมชน และสังคม
ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน


 
นโยบายกับทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2555
ในปี 2555 นี้ การวิจัยเพื่อท้องถิ่นยังให้ความสำคัญกับคำว่า เพื่อท้องถิ่น (Community Based) บนฐานของ “ปัญหาการวิจัยที่มาจากชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นเป็นนักวิจัย และมีการปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบ


 
ดอยฮาง บ่ ห่าง HUG
เพราะอากาศบนภาคพื้นที่คาดว่าจะเย็นยะเยือก กลับกลายเป็นร้อนอบอ้าวอุตส่าห์แบกเสื้อกันหนาวตัวหนามาแย่งพื้นที่สัมภาระอื่นๆ นี่เราเอาของไม่จำเป็นมาทำไมกันนี่...


 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ปรับโฉมใหม่รูปแบบ CSR ด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับนายศาณิต เกษสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)


 
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น “เด็กเปลี่ยน...ท้องถิ่นเปลี่ยน”


 
นโยบายกับทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2554
โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผอ.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น


 
สกว.จับมือราชภัฏรำไพพรรณี สนับสนุนงานวิจัย
MOU สกว.-มรภ.รำไพพรรณี กับข้อตกลงร่วมกันสามประการ คาดหวังพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออก


 
มูลนิธิโครงการหลวงกับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ สกว. กับ มูลนิธิโครงการหลวง จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันผ่านการวิจัย แต่ครั้งนี้ย่อมแตกต่างจากครั้งไหน เพราะการสนับสนุนงานวิจัยร่วมกันครั้งนี้


 
ต้นข้าวเต้นระบำ
เมื่อแปลงนา แปลงร่างเป็นห้องเรียนแสนกว้างใหญ่ นักเรียนไทรงามจึงเรียนรู้ได้อย่างไร้ขอบเขต


 
กลยุทธ์การฟื้นโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงพลัง
พ่อเมืองตรังแนะทลายกรอบห้องเรียน เปลี่ยนฐานชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก


 
ทำไมไม่พูดกัน
พูดกันมากขึ้น ฟังกันมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น


 
นักประสานงานชุมชน ชลประทานท้องถิ่นกับการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
“การทำงานร่วมกับหน่วยงาน” เป็นเป้าหมายหนึ่งของยุทธศาสตร์การทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ต้องการขยายผลเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการทำงานของหน่วยงานภาคีต่างๆ ซึ่ง “กรมชลประทาน”


 
เวทีการประชุมสถานการณ์ และแนวโน้ม ทิศทาง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
เวทีประชุมสถานการณ์โครงการ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ที่ 15-16 มิถุนายน 2553


 
เมื่อชาวเภสัชคว้าปากกามาขีดเขียนเรื่องเล่า
ทันทีที่ได้รับคำเชิญจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ไปเป็นวิทยากรในการอบรมการเขียนเรื่องเล่า ใจหนึ่งก็รู้สึกประหลาดใจ เพราะโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้สัมผัสหรือรู้จักกับคนในแวดวงหมอยาสักเท่าไหร่


 
ความมั่นคงอาหาร: ความมั่นคงของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรรม
เพราะอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ดังนั้นการเข้าถึงอาหารจึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์”


 
เทศถาม-ไทยตอบ ตอน...เกษตรอินทรีย์
ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 พฤษภาคม วันที่อากาศร้อนอบอ้าว และอุณหภูมิทางการเมืองร้อนระอุ แต่ในมุมหนึ่งของเชียงใหม่ กลับตรวจพบอารมณ์ชื่นมื่น ทั้งของคนไทยและเทศ


 
เส้นทางแห่งการเรียนรู้ สู่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร ๓ วงล้อเพื่อความมั่นคงและนำไปสู่กระบวนการพึ่งพาตนเองโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก


 
คืนความรู้ (งานวิจัย) สู่สังคม
โครงการปรับแปลงองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ มรภ.เชียงใหม่


 
นักเรียนไทรงามเสนอผลการวิจัยรมว.คลัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะนักเรียน รร.ไทยงาม นำเสนอผลการวิจัยแก่รมว.คลัง


 
 

กิจกรรมทั้งหมด : 163 กิจกรรม
หน้า : 1 / 9
ไปยังหน้า :
| |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>