สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
 
ประวัติศาสตร์ ว่าด้วยความทรงจำของคนท้องถิ่น
รศ.ดร.อรรถจักร เติมมุมคิด“กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนฯ ท้องถิ่น” ให้พี่เลี้ยงงานวิจัยภาคเหนือ


 
การลงนามความร่วมมือ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรี – สกว.
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมลงนามให้เกิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหารูปแบบการสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ใน 3 พื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี


 
Bilingual Education for National Reconciliation in Southern Thailand
Patani-Malay is the language spoken by 83% of people in the four southern provinces of Thailand. On-going violence and political unrest in this area are largely a result of language identity issues. M


 
เยี่ยมเยือนป่าห้วยปูคำ
ความร่วมมือในการทำงานวิจัย ระหว่างสถาบันวิจัยหริภุญชัย ศุนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ลำพูน กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน


 
ลงพื้นที่โครงการวิจัยการปลูกผักอินทรีย์ทางรอดของการจัดการลุ่มน้ำที่บ้านกระเพอสกวม
โดยเชษฐา สง่าพันธ์ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยจังหวัดสุรินทร์


 
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ที่บ้านผาชัน อุบลฯ
ชาวบ้านผาชันทดลองจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หวังคนเที่ยวอย่างได้ความรู้


 
ชวนคิด ชวนเขียน
หนังสือทำมือในแบบฉบับนักวิจัยไทบ้านเมืองอุบล


 
หนังสือทำมือ สวรรค์ในป่า
ภาพประกอบเรื่อง โดยไชยเชษฐ์ สิงห์โต และสายทอง คำหงษา ทีมวิจัยบ้านนาเจริญ


 
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับ แผนที่ทางสังคม
อรุณี เวียงแสง / ศุภณัฐ มาเมือง


 
พลังชุมชน ''นาแก'' จัดการป่าทามลำเซบาย
สืบสานภูมิปัญญาไทบ้าน ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในโครงการ การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดการป่าทางลำเซบาย


 
งานวิจัยชาวบ้าน...กับการแก้ปัญหาวิกฤติอ่าวบ้านดอน
ชุบชีวิตให้ผืนน้ำ นำทรัพยากรกลับชุมชน


 
นวัตกรรมท้องถิ่น ''ร่มยางพารา'' กรีดยางได้แม้วันที่ฝนตก
ประภาศ น้ำจันทร์ เกษตรกรผู้ค้นพบแนวทางใหม่ แก้ไขปัญหาการกรีดยางพาราหน้าฝน


 
อบรมนักศึกษาปริญญาโท สู่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เวทีเตรียมพร้อมนักศึกษา พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนได้รับทุน CBMAG


 
ศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม เดินหน้าตามยุทธศาสตร์การกระจายงานรูปแบบใหม่
จากผลการดำเนินงาน และประสบการณ์ ด้านการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ผ่านมา ของศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาคใต้ตอนล่าง ก่อให้เกิดแนวคิดในเรื่องการขยาย


 
การประชุมเครือข่ายคนหนุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นทั่วประเทศ 19 -21 เมษายน 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ จังหวัดระยอง
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค ได้ใช้โอกาสครบรอบ 10 ปีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นการสรุปและทบทวนผลการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา


 
เวทีนำเสนอผลการสังเคราะห์ 10 ปี วิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก
เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2551 ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้จัดเวทีนำเสนอผลการสังเคราะห์ 10 ปี


 
เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ “คุณค่า พลัง ความสุข” ฝ่ายวิจัยเพื่อ
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2551 ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้จัด เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ “คุณค่า พลัง ความสุข” ณ ห้องประชุมเอราวัณ


 
บันทึกคนเดินทาง ชุด CBMAG เยี่ยม RC อีสานที่หนองบัวลำภู
สิ่งประทับใจอย่างแรกที่ได้รับจากวงประชุม คือบรรยากาศการประชุม ที่มีเรื่องแซวกันเล็กๆ ที่สร้างรอยยิ้ม หรือเรียกเสียงฮา เป็นระยะ ๆ สอดแทรกอยู่แทบทุกรายการ ทำให้การประชุมมีความรื่นรมย์ ไม่เครียด แม้เรื่องที่พูดคุยกันจะเป็นเรื่องหนักๆ เต็มไปด้วยสาระ และเป็นการประชุมที่ได้เรื่องได้ราวมากที่สุดการประชุมหนึ่ง เท่าที่เคยเห็นมา ทำให้ผมชักหลงเสน่ห์ RC อีสาน ทั้งที่จริงๆแล้วแทบไม่รู้จักใครในวงสักกี่คน


 
การบูรณาการวิชาโครงงานกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
บทความโดย นายกร ศิริพันธุ์ และน.ส.อรพรรณ สงเคราะห์ธรรม เผยแพร่ใน นิตยสาร Eduzones ฉบับพิเศษ มหาวิทยาลัยโยนก เมื่อ 15 มกราคม 2553


 
สกว.กับผลงานวิจัยที่ต้องฉุกคิด!
งานวิจัยเปรียบเสมือนผลงานที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของนักวิจัย ที่มีเจตนารมย์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสร้างการเรียนรู้และสร้างปัญญา ต่อยอด พัฒนาความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติ


 
 

กิจกรรมทั้งหมด : 163 กิจกรรม
หน้า : 2 / 9
ไปยังหน้า :
 <หน้าก่อนนี้  | |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>