สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : อื่นๆหนังสือประวัติศาสตร์เมืองญ้อ บ้านท่าขอนยาง
หมวดหมู่ : อื่นๆ
รหัสสินค้า : -
ISBN : -
จำนวนหน้า : 36
ราคา : .00   (ดาว์นโหลดฟรี)
รายละเอียด :

มาทำความรู้จักกับชาวญ้อ ชาติพันธุ์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในถิ่นอีสาน มีการสืบทอดความรู้ ทั้งประวัติศาสตร์ ตำนาน  การละเล่นพื้นบ้าน  วิถีวัฒนธรรม  พร้อมภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม  โดยมีเนื้อหาจากโครงการวิจัยเรื่อง “การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา ตำนาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อย่างมีส่วนร่วม” ซึ่งได้รับรางวัลวิจัยเด่น สกว.ปี 2551 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ผลิตไว้เพื่อขาย แต่แจกจ่ายเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน สนใจดาวน์โหลดได้ ที่นี่ผู้แต่ง :
ทีมวิจัยไทญ้อ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://

ดาวน์โหลดไฟส์ :

หนังสือประวัติศาสตร์เมืองญ้อ บ้านท่าขอนยาง
ขนาดไฟส์ : 4,889KB : ดาวน์โหลด (0)

เข้ามาเมื่อ : 4/4/2011 (แก้ไขเมื่อ : 4/4/2011 )
จำนวนที่แสดง : 0