สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่เรื่องเล่าของคนแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวกลางหุบเขา
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : น.056(N)
ISBN : 974-9666-48-4
จำนวนหน้า : 64
ราคา : 54.00  ---
รายละเอียด :


ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ เล่มที่ 18 บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมอง และข้อคิดในการเตรียมความพร้อมของชุมชน การตั้งรับกับกระแสการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ที่คำนึงถึงการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น...

ผู้แต่ง :
สกว. ภาค
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/2/2006 (แก้ไขเมื่อ : 3/21/2006 )
จำนวนที่แสดง : 568