สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่เรื่องราวของคนรักษ์ป่า รังสรรค์ด้วยใจ..ชุมชน ''คลองลิดี''
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : น.061(N)
ISBN : 974-9666-63-1
จำนวนหน้า : 72
ราคา : 48.00  ---
รายละเอียด :


ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่เล่มที่ 19


เรื่องราวของคนรักษ์ป่า รังสรรค์ด้วยใจ..ชุมชน ''คลองลิดี''

ผู้แต่ง :
กริย๊ะ หลีเคราะห์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/2/2006 (แก้ไขเมื่อ : 8/19/2008 )
จำนวนที่แสดง : 548