สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่หนองแม่นา ถิ่นสมรภูมิรบ ท่องเที่ยวโดยชุมชนคนกับป่า
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : น.066(N)
ISBN : 974-9666-72-x
จำนวนหน้า : 56
ราคา : 48.00  ---
รายละเอียด :

ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ เล่มที่ 23 เสนอมุมมองและประสบการณ์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างชาวบ้านในฐานะเจ้าของทรัพยากร และผู้มาเยือนอย่างนักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการักษาสมดุลระบบนิเวศ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน ...

หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ เป็นความพยายามของผู้เขียน และผู้ร่วมกระบวนการทุกท่าน ที่ต้องการบอกเล่า เรื่องราว ประสบการณ์ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวหนังสือ ด้วยหวังว่าประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของชุมชน การตั้งรับกับกระแสการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ที่คำนึงถึงการกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น นั้นจะเป็นบทเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่าง มุมมอง และข้อคิดให้กับอีกหลายๆ ชุมชน ผู้เขียนและผู้ร่วมร้อยเรียงประสบการณ์หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการถอดประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่รายล้อมอยู่ในแวดวงแห่งการท่องเที่ยว ได้เข้าใจ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” มากยิ่งขึ้น

ผู้แต่ง :
สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/2/2006 (แก้ไขเมื่อ : 8/10/2006 )
จำนวนที่แสดง : 652