สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่มิติใหม่ ท่องเที่ยวในวิถีปกาเกอะญอ ''ชุมชนแม่กลางหลวง''
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : น.067(N)
ISBN : 974-9666-82-8
จำนวนหน้า : 64
ราคา : 48.00  ---
รายละเอียด :

ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ เล่มที่ 24 เสนอบทเรียนและประสบการณ์ของชุมชนปก าเกอะญอ ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากความล้มเหลวในอดีต นำสู่กระบวนแก้ปัญหาด้วยโจทย์วิจัย เกิดการ ฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอย่างถูกต้อง เกิดการบริหารจัดการ และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรมของชุมชน...

และบ้านหนองหล่ม เป็นกลุ่มชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ ที่มีความผูกพันธ์เป็นเครือญาติกัน ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หนีไม่พ้นกระแสนักท่องเที่ยว กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สำคัญของดอยอินทนนท์ บริษัททัวร์เข้าร่วมหุ้นกับชาวบ้านชักชวนชาวบ้านทำการท่องเที่ยว โดยชาวบ้านมีหน้าที่เพียงคอยรับฟังคำสั่งจากบริษัททัวร์ว่าจะให้ทำอะไรบ้าง รวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการระบบหุ้นส่วน เรื่องผลประโยชน์ว่าชาวบ้านจะได้รับการปันผลเท่าไหร่ บริษัททัวร์จัดการดูแลเองทั้งหมด และในที่สุดปัญหาก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน ทั้งเรื่องการจัดการ ผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายได้ที่ชาวบ้านควรจะได้รับ ….ความล้มเหลวในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ชาวบ้านต้องสรุปตัวเองกันใหม่ การจัดการท่องเที่ยวบนความไม่พร้อม นำสู่กระบวนการแก้ปัญหาด้วยโจทย์วิจัยครั้งใหม่ เกิดการบริหารจัดการในกลุ่มชาวบ้านทั้ง 4 ชุมชน เกิดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอย่างถูกต้อง อันเป็นเสมือนต้นทุนชีวิตของชุมน และที่สำคัญเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมกับชุมชนร่วมกันได้เป็นอย่างดี ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่เล่มนี้ จึงเป็นการนำเสนอบทเรียนของชุมชนปกาเกอะญอ ที่ลุกขึ้นมาจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง อันจะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนแห่งอื่นๆที่คิดอยากจะจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เรียนรู้ก่อนที่จะก้าวเดิน เพื่อทิศทางที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ผู้แต่ง :
เบญจวรรณ วงศ์คำ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/2/2006 (แก้ไขเมื่อ : 8/10/2006 )
จำนวนที่แสดง : 656