สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่''คนเมืองบัว'' ไม่กลัวขยะ
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : น.069(N)
ISBN : -
จำนวนหน้า : 62
ราคา : 48.00  ---
รายละเอียด :

ชุมชนเมืองบัว เป็นชุมชนหนึ่งในประเทศไทยที่ประสบกับปัญหาขยะ โดยในชุมชนมีปัญหาขยะมูลฝอย ตามสถานที่สาธารณะ ตามข้างถนนบริเวณโรงเรียนวัด สวนสาธารณะ ร้านค้าในชุมชน และริมหนองน้ำภายในหมู่บ้าน จะพบเศษถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงนมที่ดื่มแล้วและเปลือกผลไม้ กระป๋องเครื่องดื่ม ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว เศษสังกะสี เศษผ้าทิ้งกระจัดกระจายตามริมถนนในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน จนกระทั่งมีกลุ่มคนที่มีจิตอาสาลุกขึ้นมาแก้ปัญหาขยะ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เล่าถึงวิธีการทำงานวิจัย การฝ่าฟันและเอาชนะอุปสรรคนานัปการ จนกระทั่งถึงวันนี้ คนเมืองบัวพร้อมใจกันพูดอย่างหนักแน่นว่า “ขยะทุกชิ้น คนเมืองบัวจัดการได้”

ผู้แต่ง :
สุวรรณา บัวพันธ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/2/2006 (แก้ไขเมื่อ : 8/10/2006 )
จำนวนที่แสดง : 1058