สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่คนวังอ้อเติมไฟการท่องเที่ยว เปิดตำนานทุชีวิต...ผืนป่าและสายน้ำ
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : น.013(N)
ISBN : 974-7206-3
จำนวนหน้า : 34
ราคา : 25.00  ---
รายละเอียด :

ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ เล่มที่ 3 ว่าด้วยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน... อีกหนึ่งชุมชนที่ลุกขึ้นมาบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสื่อเรื่องราว ประสบการณ์และบทเรียนการดูแลรักษาป่าดงใหญ่ อันเป็นเสมือนต้นทุนชีวิตของชุมชนให้พื้นที่อื่นได้รับรู้ เพียงหวังเป็นผู้เชื่อมประสานและจุดประกายให้หัวใจทุกดวงที่มาเยือนบ้านวังอ้อ ก่อเกิดความรักที่มีต่อป่าและธรรมชาติ แม้ไม่เต็มล้นหัวใจ แค่พอมีเพื่อแบ่งปันให้แก่สรรพสิ่งรอบกายบ้างก็เพียงพอแล้ว...

ผู้แต่ง :
สกว. ภาค
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/1/2006 (แก้ไขเมื่อ : 3/18/2006 )
จำนวนที่แสดง : 463