สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : อื่นๆชาวบ้านวิจัย รากฐานใหม่ ของสังคม
หมวดหมู่ : อื่นๆ
รหัสสินค้า : 10 ปี
ISBN : 978-616-7070-00-1
จำนวนหน้า : 286
ราคา : 300.00  ---
รายละเอียด :

             สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ดำเนินงานมาเป็นเวลา 10 ปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2541 เป็นต้นมา) มีโครงการเกิดขึ้นประมาณ 1,500  โครงการ มีนักวิจัยประมาณ 10,000 คน  หนังสือสรุปการสัมมนาวิชาการ 10  ปีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  เล่มนี้  เป็นหนังสือที่ว่าด้วย คุณค่าและความหมายที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีต่อสังคมไทย ทั้งความหมายต่อสังคมวิชาการ ความหมายต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ ของนักพัฒนา (NGOs) และความหมายต่อมิติอื่นๆ ของสังคมไทย  ตลอดจนเป็นการนำเสนองานวิจัยที่แสดงให้เห็นพลังปัญญาของชุมชนในการลุกขึ้นจัดการปัญหาด้วยชุมชนเอง.......สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  หวังอย่างยิ่งว่าคุณค่าของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  จะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้ชุมชนท้องถิ่นก้าวสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผู้แต่ง :
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 7/30/2009 (แก้ไขเมื่อ : 7/30/2009 )
จำนวนที่แสดง : 40