สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : อื่นๆฟ้าหลังฝน
หมวดหมู่ : อื่นๆ
รหัสสินค้า : น.801
ISBN : 978-616-7070-21-6
จำนวนหน้า : 208
ราคา : 165.00  ---
รายละเอียด :

หนังสือที่บรรจุเรื่องราวและสาระที่ได้จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานวิจัยในพื้นที่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในช่วงเวลานับ 8 ปี  ...ที่มาของชื่อหนังสือ มีคำตอบอยู่ในเล่ม  เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบท่านจะเข้าใจในถ้อยความนี้ได้เป็นอย่างดี

 

……ความเป็นจริงของปรากฏการณ์ฟ้ากับฝน ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในวัฎจักรธรรมชาติ

เฉกเช่นเดียวกับปัญหาหนี้สินที่ยังคงเวียนวนอยู่กับคนบ้านสามขา

ไม่ว่าจะใช้ความพยายามสักเท่าใดก็ตาม

แต่อย่างน้อยวันนี้คนบ้านสามขา

ก็ได้รู้จักใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ฝนตก

และท้องฟ้าสดใสเร็วขึ้น

ไม่ว่าวันข้างหน้าท้องฟ้าจะมืดมนหมองหม่นอีกสักกี่ครั้ง  กี่หน

คนบ้านสามขาจะยังสามารถค้นหาทางเลือกทางออกได้ด้วยตนเองเสมอ....

 ผู้แต่ง :
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, ทีมวิจัยชุมชนบ้านสามขา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 1/4/2010 (แก้ไขเมื่อ : 11/12/2010 )
จำนวนที่แสดง : 0