สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : อื่นๆนักเกษตรเพื่อท้องถิ่น ..บนเส้นทางการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
หมวดหมู่ : อื่นๆ
รหัสสินค้า : น.806
ISBN : 978-616-7070-25-4
จำนวนหน้า : 140
ราคา : 115.00  ---
รายละเอียด :

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 4 แห่ง ประกอบด้วย วษท.สิงห์บุรี วษท. กาญจนบุรี วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และวษท.เพชรบุรี  ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างให้เกิดนักเกษตรเพื่อท้องถิ่น  ฟื้นคืนความเชื่อมั่นของอาชีพเกษตร  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของนักศึกษาและครู  ซึ่งเส้นทางการทำงานวิจัยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2549   หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่นำเสนอให้เห็นพัฒนาการ เส้นทางการวิจัย และบทเรียนที่ได้รับ  ซึ่งแต่ละก้าวย่างล้วนเป็นเส้นทางแห่งกระบวนการเรียนรู้ ที่มิรู้จักจบสิ้น ยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้  โดยเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อันเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนเกษตร...

ผู้แต่ง :
กชกร ชิณะวงศ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/1/2010 (แก้ไขเมื่อ : 11/12/2010 )
จำนวนที่แสดง : 0