สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ตลาดนัดสีเขียว ตลาดแห่งการรักใคร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้พื้นบ้าน ปลอดสารพิษ
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : -
ISBN : 978-616-7070-39-1
จำนวนหน้า : 52
ราคา : 48.00  ---
รายละเอียด :

ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ เล่มที่ 43
เรื่อง ตลาดนัดสีเขียว “...ตลาดแห่งการรักใคร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้พื้นบ้าน ปลอดสารพิษ...”ผู้แต่ง :
ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 8/26/2010 (แก้ไขเมื่อ : 8/26/2010 )
จำนวนที่แสดง : 0