สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
หนังสือออกใหม่

ดูรายละเอียด....
ฮากเหง้า เผ่าพันธุ์ญ้อ บ้านท่าขอนยาง  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
หนังสือประวัติศาสตร์เมืองญ้อ บ้านท่าขอนยาง  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ฟื้นชีวิตป่าบุ่งลิงเมืองโกสุม... ด้วยสำนึกประวัติศาสตร์ชุมชน  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
วิชาการยุคใหม่ งานวิจัยชาวบ้าน ในท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
คุณลักษณะ & วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ชาวบ้านวิจัยไหล่หิน : อยู่หรือตาย จัดการได้อย่างพอเพียง  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ตลาดนัดสีเขียว ตลาดแห่งการรักใคร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้พื้นบ้าน ปลอดสารพิษ  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
วิจัยงานวิจัยที่สร้างความสุขร่วมกัน  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ยุติธรรมชุมชนตรัง : กระบวนการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ชาวบ้านวิจัย รากฐานใหม่ ของสังคม  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ฟ้าหลังฝน  

รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
นักเกษตรเพื่อท้องถิ่น ..บนเส้นทางการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  

รายละเอียด..
   

หนังสือแนะนำ


ดูรายละเอียด....
ฮากเหง้า เผ่าพันธุ์ญ้อ บ้านท่าขอนยาง
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
หนังสือประวัติศาสตร์เมืองญ้อ บ้านท่าขอนยาง
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ฟื้นชีวิตป่าบุ่งลิงเมืองโกสุม... ด้วยสำนึกประวัติศาสตร์ชุมชน
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
วิชาการยุคใหม่ งานวิจัยชาวบ้าน ในท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ชาวบ้านวิจัยไหล่หิน : อยู่หรือตาย จัดการได้อย่างพอเพียง
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ตลาดนัดสีเขียว ตลาดแห่งการรักใคร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้พื้นบ้าน ปลอดสารพิษ
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
กะปิเยาะห์ คนกะมิยอ ชีวิตและวัฒนธรรม
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ฟื้นวิถี เชื่อมสายใย ''คนทาม ควายทาม'' การกลับมาของมูลมังสังขยา
 
รายละเอียด..
   
ดูรายละเอียด....
ผ้าถักทอคน...ผ่านคนทอผ้า 'นาหมื่นศรี'
 
รายละเอียด..
   

 
รายการหนังสือทั้งหมด
กระบวนการสู่ความเป็นไทปลดพันธนาการ
น้ำ...ความขัดแย้ง การคลี่คลาย ''ปัญหา'' ของชุมชนแพรกหนามแดง
คนวังอ้อเติมไฟการท่องเที่ยว เปิดตำนานทุชีวิต...ผืนป่าและสายน้ำ
แม่เจ้าอยู่หัว ศรัทธ ความดี แรงใจ...สู่พลังชุมชน
นิเวศน์วัฒนธรรม รากฐานใหม่แห่งการท่องเที่ยวโดยชุมชน
'พาซาช็อง' ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน
อ่าข่า พิธีกรรม ความเชื่อ ความจริง และความงาม กุศโลบายดำรงวิถีแห่งชนเผ่า
ผ้าถักทอคน...ผ่านคนทอผ้า 'นาหมื่นศรี'
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ วังปลา การพลิกฟื้นวิถีชนบท
ร้อยใจสู่ฝันอัลอัยตาม
หนมนี้...เขาว่าดี...หรอยหนักหนา
''กุดขาคืม'' การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน
หอมขาว ทางเลือกสู่ทางรอด... คนแม่สุริน
กริชรามันห์ มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ
ลดเหล้างานศพ จุดเริ่มต้นสู่การจัดระเบียบสังคม...''บ้านดง''
คืนโรงเรียนสู่ชุมชน... เชื่อมสายใยชีวิตและเรียนรู้
เรื่องเล่าของคนแม่กำปอง หมู่บ้านท่องเที่ยวกลางหุบเขา
ต้นกล้า ยุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้
''ดอนยูง'' ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก
เรื่องราวของคนรักษ์ป่า รังสรรค์ด้วยใจ..ชุมชน ''คลองลิดี''
สาง ''ความเชื่อ'' เพื่อแก่นธรรม พิธีกรรมคนนาหมื่น
หนองแม่นา ถิ่นสมรภูมิรบ ท่องเที่ยวโดยชุมชนคนกับป่า
มิติใหม่ ท่องเที่ยวในวิถีปกาเกอะญอ ''ชุมชนแม่กลางหลวง''
''คนเมืองบัว'' ไม่กลัวขยะ
ฟื้นวิถี เชื่อมสายใย ''คนทาม ควายทาม'' การกลับมาของมูลมังสังขยา
ซุมแซงนักวิจัยไทบ้านอีสาน ทำเนียบนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2543-2549
''ป่าดงมะไฟ'' หน้าต่างบานใหญ่
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม:แนวคิดและแนวปฏิบัติ PARTICIPATORY ACTION RESEARCH CONCEPTS AND PRACTICE
การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของคนท้องถิ่น ประสบการณ์จากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดตรัง (Noed ตรัง)
วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา


จำนวนหนังสือทั้งหมด : 89  รายการ
หน้า : 1 / 3
| 1 , 2 , 3 , |  Next>  Last>>