สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
 
รายการเวทีสาธารณะ ตอน ตามนิทานพื้นบ้าน
ออกอากาศ 13 เม.ย. 2556 TPBS จากโครงการ ตามหานิทานพื้นบ้าน

 
งานประชุมวิชาการ 10 ปีชุมชนแพรกหนามแดงและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง
12 - 14 มีนาคม 2555 ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา และห้องประชุมอบจ. สมุทรสงคราม

 
“ร่มเงาชุมชน..โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ฐานรากของการศึกษา”
ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลการวิจัยศูนย์เด็กเล็ก จ.สตูล 8 มีนาคมนี้

 
เวทีเสวนา “แก้ไขปัญหาที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ ทับซ้อนที่ทำกิน - ที่อยู่อาศัยบ้านเกาะนกและเครือข่ายที่ดิน จ.พังงา”
วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเกาะนก ม.2 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น

 
สกว. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อพนักงานองค์การของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สกว.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 
มองหลัง แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
วันที่ 21-22 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ปัตตานี

 
เชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ “หลากนิเวศ หลายวัฒนธรรม ในการจัดการความมั่นคงทางอาหาร : ตัวตน คนภาคเหนือ”
22 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเลควิว กรีนเลครีสอร์ท ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย
ชุดโครงการศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยหลวง เปิดรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

 
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหลักของหัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ

 
สื่อเก่า-สื่อใหม่ กับสัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์
10 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 1-1 (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

 
เปิดรับนักศึกษา ป.โท หลักสูตรงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต “สาขาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อเด็ก เพื่อครู เพื่อชุมชน
ขอเชิญร่วมเวทีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ฐานทรัพยากรชุมชน

 
เวทีวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างตลิ่ง กระแสน้ำ และการกระจายตัวของพันธุ์ไม้ริมน้ำท้องถิ่น
มาร่วมหาแนวทางการฟื้นฟูคลองนางย่อน ลดการพังทลายของตลิ่งด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ที่วชช.คุระบุรี

 
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ''ยุติธรรมชุมชนกับกระบวนการปฏิรูปสังคมไทย''
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2553

 
โคมส่องใจสว่างไสวทั่ววังหม้อ
เชิญร่วมขบวนโคมสายและฟังเทศน์มหาชาติในช่วงวันยี่เป็งที่บ้านวังหม้อ จ.ลำปาง

 
พื้นที่วิจัยประสบภัยจากน้ำท่วม!!!
ประมงพื้นบ้านปัตตานีกำลังเดือดร้อน...ร่วมด้วยช่วยเหลือที่นี่...

 
ชวนร่วมงานสวดเบิก วัดไหล่หิน ลำปาง
ในทุกค่ำคืนวันลอยกระทง จะมีการสวดเบิก เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่วัดไหล่หิน 1 ทุ่มเป็นต้นไป

 
เวทีนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานวิจัย
ชุดการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

 
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสาน

 
 
กิจกรรมทั้งหมด : 68 กิจกรรม
หน้า : 1 / 4
ไปยังหน้า :
| |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>