สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
CBT เครื่องมือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา บทเรียน และความท้าทายของการพัฒนาการท่องเที่ยวในทศวรรษหน้า

 
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอเชิญเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เข้ารวมเวทีโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ในวันที่ 4 กค.53 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
การประชุมรับฟังความเห็นด้านเทคนิคและรับฟังความเห็นจากประชาชน

 
เวทีสรุปบทเรียนการขยายผลกระบวนการใช้งานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี( CBPUS) พื้นที่จังหวัดลำปาง

 
ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก… บทบาทใหม่ในการพัฒนาเด็ก”
21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 
งานแถลงข่าวและมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2552
ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลโครงการวิจัยเด่นประจำปี 2552

 
เวที ''นำเสนอผลงานวิจัย ชุดการศึกษา กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น''
กำหนดการเวทีนำเสนอผลการวิจัยชุดการศึกษา กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 29 ธันวาคม 2552

 
ผลประกาศโครงการวิจัยเด่นปี 2552
ตามที่สกว. ได้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นในแต่ละปี ซึ่งในปี 2552

 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
เวทีสัมมนาความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอนที่ดี และยั่งยืน
สนใจหาแนวทางจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอนร่วมกันได้ ในวันที่ 23-24 ธันวาคมนี้ ที่ โรงแรมแกรนด์ เสาวลักษณ์

 
โครงการนำเสนอ ''บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข''
“ยุติธรรม” เริ่มต้นที่ชุมชน ดำเนินการด้วยกลไกของชุมชน และปิดท้ายด้วยความสุขของคนในชุมชน... ข้อคิดค้นที่พิสูจน์แล้ว ณ เมือง “ตรัง”

 
เวทีนำเสนอผลงานวิจัย ชุดการศึกษา
เครือข่ายนักวิชาการฯ จ.อุบลฯ จัดเวที ''นำเสนอผลงานวิจัยชุดการศึกษาจังหวัดอุบลฯ กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น''

 
ตลาดนัดวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
โครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ครั้งที่ 2

 
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นย้ายบ้านแล้ว…
ติดต่อ ประสานงาน หรือเยี่ยมเยือนบ้านใหม่ได้แล้วที่ชั้น 5 อาคารเดิม ตึกเฉลิมพระเกียรติ

 
''มหกรรม พลังเยาวชน... พลังสังคม''
นักวิจัยรุ่นเยาว์ หรือจะเป็นรุ่นเก๋า มาร่วมกันแสดงพลังสร้างสรรค์จากงานวิจัย 9-11 ตุลาคมนี้ ที่ใจกลางกรุงเทพ

 
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา

 
ผลการสอบราคา
การจ้างเหมาตกแต่งสำนักงาน

 
การประชาสัมพันธ์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรูปแบบใหม่สู่วงกว้าง
ศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรมเดินหน้ายุทธศาสตร์ เคลื่อนงานเชิงรุก ด้านการประชาสัมพันธ์ งานวิจัยสู่วงสาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิด คลื่นสถานีวิทยุชุมชนคนนิบง จังหวัดยะลา

 
ประชุมสัมมนาเรื่อง ''ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน''
วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.นี้ ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. จะจัดประชุมสัมมนาเรื่อง ''ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน'' ร่วมกับ ม.ขอนแก่น

 
เยี่ยมชมเว็บไซต์จากงานวิจัยเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาจ.สตูล
โครงการวิจัยศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสาโดยชุมมีส่วนร่วม จ.สตูล เปิดให้บริกาเว็บไซต์เพื่อแนะนำข้อมูลโครงการ และแนะนำการท่องเที่ยวของตำบลควนโพธิ์

 
 
กิจกรรมทั้งหมด : 68 กิจกรรม
หน้า : 2 / 4
ไปยังหน้า :
 <หน้าก่อนนี้  | |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>