สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
ชวนร่วมงานสวดเบิก วัดไหล่หิน ลำปาง
วันที่ประกาศ 8 พ.ย. 2553 , เปิดอ่า่น 1634 ครั้ง
 

 

 

วันยี่เป็ง หรือ วันลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีความสำคัญของคนในภาคเหนือ ที่นอกจากการลอยกระทงและปล่อยโคมแล้ว ยังมีประเพณีที่น่าสนใจอื่นๆ อีกด้วย ดังเช่นที่หมู่บ้านไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ที่มีการ “สวดเบิก”  คือ  การสวดทำนองของพระสงฆ์ที่ใช้สวดในการสมโภชพระพุทธรูปและเป็นการสวดเบิกในประเพณียี่เป็งของภาคเหนือ ซึ่งมักจะสวดจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

ในชุมชนไหล่หินนั้นการสวดเบิกถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านไม่ทอดทิ้งหรือลืมเลือนในแต่ละปี เมื่อถึงช่วงเทศกาลเดือนยี่เป็งชาวบ้านจะมาช่วยกันตกแต่ง ประดับอาสนะสวดเบิกของวัดกันอย่างสวยงาม แต่ละครอบครัวจะนำดอกไม้มารวมกัน บางครอบครัวก็นำทางมะพร้าวมาประดับตามเสาของอาสนะสวดเบิก บางครอบครัวก็จะนำรถคันใหม่หรือคันเก่าของคนในครอบครัวมาผูกมัดติดกับด้ายสายสิญจน์โยงไปตามรถคันต่าง ๆ ที่ชาวบ้านมาจอดรวมกันที่ลานวัด เพื่อปัดเคราะห์ เพื่อเสริมชะตาบารมีของรถและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ส่วนใครที่มีเครื่องรางของขลังประจำตัว ประจำบ้าน ประจำตระกูลก็จะนำมาเข้าพิธีสวดเบิกเหมือนกัน เชื่อกันว่าในปีหนึ่ง ๆ หากนำเครื่องรางของขลัง พระพุทธรูปที่อยู่ที่บ้านมาเข้าพิธีแล้วจะทำให้ร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยในการเดินทาง มีความขลังมากยิ่งขึ้น บางคนจะนำหมอนและเสื่อมานอนฟังการสวดเบิกจนสว่างหรือจนวารสุดท้าย

เมื่อพิธีการสวดเบิกจบในวารสุดท้ายชาวบ้านที่มานั่งฟังจะแย่งกันดึงด้ายสายสิญจน์ที่ผูกโยงกับอาสนะสวดเบิกกลับบ้าน เพื่อนำไปผูกข้อมือให้แก่ลูกหลานที่อยู่ทางบ้าน หรือนำไปผูกรถหรือนำติดตัวไปในที่ต่าง ๆ

ในการฟังสวดเบิกแต่ละครั้งชาวบ้านจะนำทรายและด้านสายสิญจน์ ใส่ถังหรือขันใบเล็ก ๆ มาเข้าพิธี หลังจากที่พิธีสวดเบิกเสร็จสิ้นชาวบ้านก็จะนำทรายไปหว่านในลานบ้านของตนเองและนำด้ายสายสิญจน์มาผูกมัดตรงประตูทางเข้าของบ้าน  เพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในบ้านของตน

            ในปีนี้ก็เช่นกัน ในค่ำคืนวันลอยกระทงนี้ จะมีการสวดเบิกที่วัดไหล่หิน อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ในเวลา 19.00 น.ไปถึงถึงรุ่งเช้าของอีกวัน สนใจเข้าร่วมพิธี หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่คุณทรงศักดิ์  แก้วมูล ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง โทรศัพท์ 08-9953-6887