สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
พื้นที่วิจัยประสบภัยจากน้ำท่วม!!!
วันที่ประกาศ 10 พ.ย. 2553 , เปิดอ่า่น 1365 ครั้ง
 

จากเหตุการณ์พายุดีเปรสชั่นพัดถล่มพื้นที่ จ.ปัตตานีเมื่อวันที่ 1 พย. ที่ผ่านมา  ส่งผลให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบอย่างหนัก สภาพที่เกิดขึ้นภายหลังพายุ คือ บ้านเรือนพังเสียหายทั้งจากแรงลมและคลื่นในทะเล เรือประมงพื้นบ้าน (เรือกอและท้ายตัด)มีทั้งเรือแตกหัก และจมน้ำเพราะถูกแรงลมและคลื่นซัดไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ เครื่องยนต์ก็จมน้ำและจมทราย ในขณะที่เครื่องมือประมงก็ลอยหายไปกับสายน้ำที่เชี่ยวกราก หรือบางส่วนก็ถูกคลื่นซัดไปพันกับต้นไม้และซากปรักหักพังจนเสียหายไม่สามารถใช้การได้

                พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีที่ได้รับผลกระทบหนักในเขตหมู่บ้านปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธิ์อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 57ลำ และหมู่บ้านตันหยงเปาว์ ม.4 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน 36 ลำ พื้นที่ทั้ง 2 แห่งนี้มีลักษณะทางกายภาพที่ฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านเป็นลำคลองหรืออ่าวและอีกฝั่งหนึ่งเป็นทะเลอ่าวไทย ดังนั้นเมื่อพายุเข้ามาจึงส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ ในขณะที่น้ำในลำคลองหรืออ่าวมีระดับที่สูงขึ้นจากน้ำฝนที่ตกมาอย่างหนัก ทำให้ทั้งคลื่นในทะเลและน้ำฝนต่างไหลทะลักเข้าสู่หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ต่ำ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 1 ชั่วโมงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่อยู่อาศัยและเครื่องมือในการประกอบอาชีพอย่างหนักหนาสาหัส

ชาวประมงพื้นบ้านใน 2 พื้นที่ดังกล่าว ประกอบอาชีพด้วยการทำการประมงแบบพื้นบ้านเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ไม่มีเรือกสวนไร่นาที่เป็นอาชีพรอง ชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านต้องพึ่งพิงอยู่กับทะเลเพื่อนำรายได้มาแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต  หากชาวประมงพื้นบ้านปราศจากเรือประมงและเครื่องมือประมง ชีวิตก็ไร้ซึ่งความหวัง

ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ได้ประสบทั้งปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและอาหารในการประทังชีวิตด้วย  แต่เนื่องจากการประสานขอรับข้าวสาร อาหารแห้งจากภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นได้ แต่การประสานขอรับการสนับสนุนด้านเครื่องมือในการประกอบอาชีพนั้น ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ได้เลย

ขอเชิญร่วมกันสนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานีที่ประสบปัญหาในครั้งนี้ ให้พี่น้องประมงพื้นบ้าน สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและมีความหวังในชีวิตในระยะยาว

            ร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี ..สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์
เลขที่บัญชี..929-0-07675-5

ประเภท..ออมทรัพย์ 

 

          ส่งสำเนาหลักฐานการบริจาคได้ที่ 0-7333-3227

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สุวิมล พิริยธนาลัย  08-9876-6300 หรือ    efsuwimon@hotmail.com