สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
โคมส่องใจสว่างไสวทั่ววังหม้อ
วันที่ประกาศ 17 พ.ย. 2553 , เปิดอ่า่น 1407 ครั้ง
 

                ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสองเช่นนี้ หลายจังหวัดต่างจัดงานลอยกระทงกันอย่างคึกคัก พื้นที่วิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างบ้านวังหม้อ อ.เมือง จ.ลำปางก็เช่นกัน ที่ปีนี้มีการจัดงานตามประเพณียี่เป็งกันอย่างคึกครื้น มีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแห่ขบวนโคมสาย และภาพพระบฏ ที่ชาวบ้านวังหม้อจะพร้อมใจประดับประดาโคมไฟที่สวยงาม หลากหลาย แต่งตัวด้วยผ้าพื้นเมือง เดินร่วมกันเป็นขบวน มาพร้อมเพรียงกันที่วัดวังหม้อ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การกวนข้าวทิพย์ การเทศน์มาลัยต้น และที่สำคัญ ยังมีการเทศน์มหาชาติที่ชาวล้านนาเชื่อกันว่าใครได้ฟังเทศน์นี้แล้วจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเป็นอย่างยิ่ง สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามตารางกิจกรรมด้านล่างนี้

วัน

กิจกรรม

เวลา/สถานที่

18 พย. 53

แห่ขบวนโคมสายและภาพพระบฎ

เริ่มเวลา 16.00 o./ถนนหน้าวัดบ้านวังหม้อ

19 พย. 53

การเทศน์มาลัยต้น

เริ่มเวลา 13.00 น./ ณ วิหารวัดบ้านวังหม้อ

 

กิจกรรมการกวนข้าวทิพย์

เริ่มเวลา / 20.00 น. ณ วัดบ้านวังหม้อ

20 พย. 53

การเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์

เริ่มเวลา 07.00 น. -  23.00 น.

(กัณฑ์ละ 1 =ชั่วโมง) / ณ วัดบ้านวังหม้อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธรรมนูญ  เรืองวัฒนานนท์ (คุณติ่ม) ตัวแทนกลุ่ม ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำโคมบ้านวังหม้อ  081-784-8238