สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
สื่อเก่า-สื่อใหม่ กับสัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์
วันที่ประกาศ 20 มิ.ย. 2554 , เปิดอ่า่น 1355 ครั้ง
 

 

                ขอเชิญเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง “สื่อเก่า-สื่อใหม่ กับสัญญะ อัตลักษณ์ อุดมการณ์” โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 1-1 (อาคาร 4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เวทีนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับ “สื่อเก่า-สื่อใหม่ กับสัญญะ อัตลักษณ์และอุดมการณ์” ที่สนใจแก่ที่ประชุมวิชาการ จำนวน 9 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  คุณศิริลักษณ์ สวัสดีวงษา โทร 081-4279955 อีเมล์ siriluksa@hotmail.com

หรือ คุณรัตติกาล เจนจัด โทร 081-2787708 อีเมล์ jang_mo@hotmail.com

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
archives_206201113178.rar 
แบ่งปัน