สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554
วันที่ประกาศ 6 ก.พ. 2555 , เปิดอ่า่น 1827 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554 ขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานในพิธี

                สำหรับการตัดสินผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2554 มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นจำนวนทั้งสิ้น  12 ผลงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 5 ผลงาน  กลุ่มงานวิจัยด้านวิชาการ 4 ผลงาน และกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ 3 ผลงาน โดยรายชื่อโครงการที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554 มีดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร "ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2554" ได้ที่เว็บไซต์ สกว. (www.trf.or.th) หรือ ดาวน์โหลดที่นี่

img023